• Head1
  • Head2
Smaller Default Larger

HVAD FORSTÅS DER VED DEN DANSKE MODEL?

  • Aktørerne på arbejdsmarkedet, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder - centralt og lokalt
  • Overenskomstens bestemmelser omkring tillidsrepræsentanten
  • Samarbejde - hvad kendetegner det gode samarbejde? Mål og midler, muligheder og begrænsninger
  • Samarbejdsudvalg - det praktiske arbejde i samarbejdsudvalget (dagsorden, referat, etc.)

VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE, STRATEGI OG ØKONOMI

  • Strategi og forretningsforståelse
  • Strategiprocessen og medarbejderne
  • Økonomi - hvilket værktøj er et regnskab, og hvad er dets grundlag?
  • Hvordan læser man et regnskab?

Logoer