• Head1
  • Head2
Smaller Default Larger

2X2 TR - UDDANNELSEN

Dine kolleger har valgt dig som tillidsrepræsentant, fordi de mener, at du er i stand til at varetage deres interesser. Det forpligter. Der er store forventninger og krav til dig fra såvel kollegerne som fra ledelsens side, ligesom fra forbundet og TEKNIQ.

Du har givetvis også sagt ja til rollen, for at gøre dit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen.
Det er et stort ansvar og gode intentioner alene er ikke nok i denne rolle. Det kræver meget mere og det er vigtigt, at du er uddannet til at tackle de udfordringer, du vil møde.

Blik og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Metal og TEKNIQ udbyder derfor i samarbejde denne uddannelse på 2x2 dages internatundervisning.

 

Uddannelsens fire hovedtemaer er:

  • Den danske model
  • Virksomhedsforståelse
  • Ledelsesformer og konflikthåndtering
  • Kompetenceudvikling

 

Formålet med uddannelsen er at:

  • Fremme et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne for at udvikle
    virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder
  • Styrke tillidsrepræsentantfunktionen og derigennem det lokale samarbejde
  • Styrke tillidsrepræsentantens viden om virksomhedernes udviklingsmæssige, produktionsmæssige, driftsøkonomiske og konkurrencemæssige vilkår og betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø, ligesom der skal fokuseres på vigtigheden af et gensidigt højt informationsniveau mellem de lokale parter


Hvem bør deltage?

Tillidsrepræsentanter inden for overenskomsternes område.


Logoer